Nawigacja

Lorem ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed venenatis mollis lac us a egestas.

Oferty pracy w naszej szkole

Jeśli ta oferta cię interesuje, skontaktuj się z nami: sp3leszno3@op.pl lub 65 520 40 02 (Pl. Metziga) 65 529 65 77 (Pl. Komeńskiego) lub Kontakt

 
Stanowisko:

Główny specjalista ds. administracyjnych   Ta oferta mnie interesuje

Początek pracy:1.9.2010
Uwagi:Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 3 w Lesznie ogłasza nabór na stanowisko

Główny specjalista ds. administracyjnych

Wymagania:

- Biegła obsługa komputera (Word, Excel)

- Biegła obsługa programu Płatnik

- Znajomość programów kadrowych Płace, Kady Optivum

- Zanjomość przepisów prawa pracy

- KomunikatywnośćPodania należy składać w sekretariacie szkoły do dnia 23 sierpnia 2010r.
 

 
Stanowisko:

Specjalisty do spraw kadr i płac   Ta oferta mnie interesuje

Wymiar godzin:praca na zastępstwo
Początek pracy:1.11.2011
Uwagi:Umowa o pracę na czas nieobecności pracownika

Wymagania niezbędne:
Osoba ubiegająca się o stanowisko - specjalisty do spraw kadr i płac - powinna spełniać zgodnie z art. 45 ust. 2 ustawy z dnia 30.06.2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104) następujące wymagania:
1. Posiada obywatelstwo polskie.
2. Ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych.
3. Nie była prawomocnie skazana za przestępstwa przeciwko mieniu, obrotowi gospodarczemu, działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa karne, skarbowe, a także nie była karana za przestępstwo umyślne.
4. Wykształcenie średnie lub wyższe.

Wymagania pożądane:
1. Znajomość obsługi komputera – programy płacowe (Płatnik. Vulcan – Płace Optivum, e-Pfron – przekaz elektroniczny dokumentów).
2. Znajomość przepisów prawa pracy, Karty Nauczyciela, ZUS, oświatowych i samorządowych.
3. Znajomość przepisów płacowych.
4. Umiejętność pracy w zespole.
5. Samodzielność, dokładność i terminowość w wykonywaniu zadań.
6. Doświadczenie zawodowe w księgowości lub kadrach oświatowych.

Dokumenty należy składać w terminie do 21.10.2011 r. w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 3 w Lesznie, Plac Metziga 14.

Więcej informacji na stronie www.bip.leszno.pl
 

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa nr 3 w Lesznie
    Plac Metziga 14 , 64-100 Leszno
    Plac Komeńskiego 1, 64-100 Leszno
  • 65 520 40 02 (Pl. Metziga)
    65 529 65 77 (Pl. Komeńskiego)

Galeria zdjęć