Nawigacja

Kalendarz roku szkolnego 2016/2017 Kalendarz roku szkolnego 2015/2016 Plan imprez szkolnych 2015/2016 Kalendarz roku szkolnego 2014/2015 Kalendarz roku szkolnego 2013/2014 Plan imprez szkolnych 2014/2015 Kalendarz roku szkolnego 2012/2013 Kalendarz roku szkolnego 2011/2012 Kalendarz roku szkolnego 2010/2011

Kalendarz

Kalendarz roku szkolnego 2016/2017

KALENDARZ
ROKU SZKOLNEGO 2016/2017r.

           SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3  w LESZNIE

I.    Zajęcia dydaktyczne rozpoczynają się 01.09.2016r., a kończą 23.06.2017r.

II.   Zajęcia dydaktyczne w roku szkolnym dzielą się na dwa okresy:

              I okres            - od 01.09.2016r.     do 27.01.2017r.

             II okres            - od 30.01.2017r.     do 23.06.2017r.

 III. Terminy I okresu:

  1. Termin poinformowania uczniów i rodziców o przewidywanych ocenach        niedostatecznych i nagannych do 21.12.2016r. (na miesiąc przed zakończeniem okresu).

   2. Zimowa przerwa świąteczna trwa od 23.12.2016r. do 01 stycznia 2017r.

   3. Termin poinformowania uczniów o przewidywanych stopniach okresowych i      wpisania ich do dziennika – 20.01.2017r. (na trzy dni przed posiedzeniem klasyfikacyjnym).

   4. Termin posiedzenia klasyfikacyjnego Rady Pedagogicznej za I okres – 25.01.2017r.

Zebrania z rodzicami 26.01.2017r.

IV.  FERIE ZIMOWE  trwają od 30.01.2017r. do 12.02.2017r.

V. Terminy II okresu:

  1. Wiosenna przerwa świąteczna trwa od 13.04.2017– 18.04.2017r.

  2. Termin poinformowania uczniów i rodziców o przewidywanych rocznych stopniach niedostatecznych i nagannych (na miesiąc przed zakończeniem okresu) – do 23.05.2017r.

  3. Termin poinformowania uczniów o przewidywanych stopniach rocznych i wpisania ich do dziennika (na trzy dni przed posiedzeniem klasyfikacyjnym) – do 09.06.2017r.

  4. Termin posiedzenia klasyfikacyjnego Rady Pedagogicznej za rok szkolny – 2016/2017-  14.06.2017r.

  5. Uroczystość zakończenia roku szkolnego, wręczenie świadectw: 23.06.2017r.

  6. Termin przeprowadzania egzaminu poprawkowego: 28.08.2017r.

VI. FERIE LETNIE - trwają od 24.06.2017r.  do 31.08.2017r.

VII. Dni wolne od zajęć dydaktycznych;

         11.11.2016r. – Święto Niepodległości      

         06.01.2017r. – Święto Trzech Króli

         15.06.2017 r. – Boże Ciało

VIII. Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno- wychowawczych;

   (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 05.10.2010r.)

1.      termin   14.10.2016r.  (Święto Edukacji)

2.      termin   28.10.2016r. (Święto Szkoły – 129 lat)

3.      termin   22.12.2016r. (Wigilia szklona)

4.      termin   02.06.2017r. (Dzień Sportu)


31.10.2016 r. – odpracować 5.11.2016 r. ( wg. planu poniedziałkowego)

02.05.2017 r. – odpracować 06.05.2017 r. ( wg. planu wtorkowego)

16.06.2017 r. – odpracować 10.06.2017 r.( wg. planu piątkowego).

 

 

 

Leszno 01.09.2016r.

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa nr 3 wLesznie
    Plac Metziga 14 , 64-100 Leszno
  • 0655204002

Galeria zdjęć