Nawigacja

Lorem ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed venenatis mollis lac us a egestas.
Comenius 2011/2013 Comenius 2013/2015 Erasmus+ 2016-2018 Międzynarodowe projekty językowe

PROJEKTY

Comenius 2011/2013

Nasi partnerzy

      

O projekcie

COMENIUS 2011 – 2013

Nasza szkoła bierze udział w projekcie Comenius finansowanym przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji. Projekt nosi tytuł “Responsible, Active, Confident and Effective Through Intercultural Dialogue” (Odpowiedzialni, Aktywni, Pewni Siebie i Efektywni Poprzez Dialog Wielokulturowy) i realizowany jest przy współpracy ze szkołami z Hiszpanii oraz Szkocji.

Więcej informacji dotyczących programu Comenius można znaleźć pod adresem:

http://comenius.org.pl/index.php/ida/197/

Współpraca partnerska została zapoczątkowana dzięki wspólnej chęci rozwijania komunikatywności wielokulturowej uczniów, nauczycieli oraz społeczności lokalnej oraz motywowania do nauki i tolerowania różnic kulturowych, rasowych oraz różnic w statusie społeczno-ekonomicznym. Pragniemy, aby nasi uczniowie rozwinęli w sobie głębsze zrozumienie dla różnorodności kultur europejskich, języków, grup społecznych, wartości, a jednocześnie nabyli podstawowe umiejętności społeczne niezbędne dla ich osobistego jak i przyszłego zawodowego rozwoju. Uczniowie powinni nauczyć się funkcjonować w multikulturowym społeczeństwie, w którym przyjdzie im pracować. Dzięki mobilnościom projektu Comenius, uczniowie będą mogli poszerzać swoje horyzonty oraz dokonywać bardziej przemyślanych decyzji dotyczących ich prywatnego oraz zawodowego życia. Co więcej, zwiększy się ich motywacja do nauki języków obcych, umiejętności korzystania z komputera i zasobów Internetu, nauk społecznych i sztuki, które pomogą im przygotować się do przyszłego życia. Dzięki zaangażowaniu we wszystkie etapy  projektu, będą mogli rozwijać zdolność porozumiewania się, inicjatywność i przedsiębiorczość oraz poczucie więzi społecznej. Wymiana, współpraca i mobilności zachęcą uczniów do pokonywania odrębności i wykształcania bardziej otwartych postaw. Nauczyciele będą mieli możliwość współpracy w interdyscyplinarnych zespołach i staną się bardziej otwarci na innowacje, będą mogli podzielić się swoja wiedzą i doświadczeniem. Dodatkowym atutem projektu jest kształtowanie wiedzy na temat szkolnictwa w innych krajach.  Partnerzy liczą także, że ich projekt wpłynie pozytywnie na życie szkolne i wzmocni jego wymiar europejski. Podsumowując, wszyscy uczestnicy projektu rozwiną w sobie umiejętność docenienia wartości jaką daje różnorodność nie tylko w kwestii sposobu myślenia, stając się w ten sposób bardziej odpowiedzialnymi, aktywnymi, pewnymi siebie i efektywnymi obywatelami Europy.

 

Wizyta przygotowawcza - Stambuł 01.11.2010 - 04.11.2010

                      

Wizyta przygotowawcza - Stambuł 01.11.2010 - 04.11.2010

 

W dniach 1.11.2010 – 4.11.2010 w Stambule, odbyła się wizyta przygotowawcza przedstawicieli pięciu krajów: Turcji, Polski, Hiszpanii, Bułgarii i Szkocji. Celem wizyty było opracowanie przyszłego  projektu realizowanego w ramach programu Comenius.

Podczas spotkania możliwe było wspólne zaplanowanie realizacji projektu, dopracowanie założeń, celów i metodologii projektu, określone zostały role i zadania partnerów, opracowany został harmonogram działań w projekcie uwzględniający wyjazdy zagraniczne, a także strategie ewaluacji i upowszechniania rezultatów projektu. Partnerzy wspólnie wypełnili wniosek o dofinansowanie projektu, mieli możliwość zapoznania się z kulturą kraju goszczącego oraz zwiedzenia szkoły goszczącej i najpiękniejszych zabytków Stambułu.

ZAPRASZAMY DO GALERII ZDJĘĆ: STAMBUŁ 2010

Kolejnym efektem współpracy naszej szkoły ze szkołami w Turcji, Bułgarii, Szkocji oraz Hiszpanii jest powstanie strony internetowej  na której znaleźć można opisy każdej szkoły, podstawowe informacje dotyczące planowanego projektu, a w zakładcePhotos & Videos obejrzeć można film i zdjęcia z wizyty przygotowawczej w Stambule.

Pierwsza mobilność

         

Pierwsza mobilność w projekcie Comenius

W dniach 28.11 – 2. 12. 2011 w Edynburgu, odbyło się pierwsze spotkanie przedstawicieli szkół współpracujących w Wielostronnym Partnerskim Projekcie Szkół Comenius. Spotkanie miało na celu omówienie strategii działań w latach 2011 – 2013 w związku ze zmniejszeniem się liczby krajów partnerskich z 5 do 3.  Uczestnicy z Polski i Hiszpanii mieli okazję zwiedzić szkołę, poznać zasady funkcjonowania jednostki w systemie edukacyjnym Wielkiej Brytanii, a także wziąć udział w zajęciach z wybranych przedmiotów.

 

Spotkanie z dyrektorem (Derek Curran) i wicedyrektorem (Karen Scott) szkoły Forrester High School.

        

Obserwacja zajęć z wychowania fizycznego    oraz     języka angielskiego.         

       

Sala konferencyjna.

 

W trakcie obrad w sali konferencyjnej ustalony został szczegółowy harmonogram spotkań roboczych, zaplanowanych na okres dwóch lat wspólnej pracy nad realizacją projektu:

14.05 – 18.05.2012  

Pierwsza mobilność uczniów – Polska.

10 uczniów z Hiszpanii + 3 opiekunów/nauczycieli

10 uczniów z Wielkiej Brytanii + 3 opiekunów / nauczycieli

Uczniowie i nauczyciele z Polski, tworzący zespół projektowy.

10.09 – 14.09.2012

Druga mobilność uczniów – Wielka Brytania

10 uczniów z Polski + 3 opiekunów/nauczycieli

10 uczniów z Hiszpanii + 3 opiekunów / nauczycieli

Uczniowie i nauczyciele z Wielkiej Brytanii, tworzący zespół projektowy.

Marzec 2013

Wstępna ewaluacja dotychczasowych działań. Spotkanie robocze nauczycieli w Amsterdamie.

13.05 – 17.05.2013

Trzecia mobilność uczniów - Hiszpania.

10 uczniów z Polski + 3 opiekunów/nauczycieli

10 uczniów z Wielkiej Brytanii + 3 opiekunów / nauczycieli

Uczniowie i nauczyciele z Hiszpanii, tworzący zespół projektowy.

 

Podczas dalszych rozmów koordynator z Polski zapoznał resztę uczestników z nowatorskimi możliwościami wykorzystania strony internetowej www.thebigchallengeclub.com do komunikacji między uczniami i nauczycielami, omówiony został również sposób kalkulacji budżetu projektu. W związku ze zmniejszeniem się ilości partnerów w projekcie, zredukowane zostały również zadania projektowe. Przydzielone zostały następujące czynności: - szkoła z Wielkiej Brytanii (główny koordynator projektu) będzie odpowiedzialna za przygotowanie krótkiego przedstawienia prezentującego kulturę i tradycje Wielkiej Brytanii oraz stworzenie książki kucharskiej zawierającej tradycyjne przepisy kuchni krajów partnerskich w wersji papierowej oraz elektronicznej. Podczas drugiej mobilności uczniów koordynator zobowiązał się do przeprowadzenia warsztatów, podczas których uczniowie i nauczyciele wykorzystają przepisy z książki kucharskiej do stworzenia gotowych potraw. Zespół projektowy z Wielkiej Brytanii zobowiązał się również do uzupełniania materiałów do kalendarza międzynarodowego. - szkoła z Polski będzie odpowiedzialna za przygotowanie krótkiego przedstawienia prezentującego kulturę i tradycje polskie, zobowiązała się również do przygotowania polskich przepisów do książki kucharskiej, zorganizuje również warsztaty tańca i śpiewu podczas pierwszej mobilności uczniów, a także warsztaty tradycyjnych gier podwórkowych. Zespół projektowy z Polski przygotuje również wszystkie materiały niezbędne do stworzenia międzynarodowego kalendarza oraz przygotuje gotowy film DVD podsumowujący warsztaty.  - szkoła z Hiszpanii będzie odpowiedzialna za przygotowanie krótkiego przedstawienia prezentującego kulturę i tradycje Hiszpanii, stworzenie międzynarodowego kalendarza na rok 2014 w wersji papierowej i elektronicznej, uzupełnienia przepisów do książki kucharskiej oraz prowadzenie strony internetowej projektu.  Wszyscy uczestnicy projektu mają nadzieję, że współpraca przyczyni się do  zrealizowania celów, które zostały zawarte w planie projektu, a realizacja zadań wpłynie pozytywnie na relacje między uczniami i nauczycielami pochodzącymi z różnych środowisk kulturowych oraz zaowocuje przyjaźnią, która nie zakończy się wraz z zakończeniem projektu.

 

 

Szkolny koordynator projektu – Magdalena Kopaczyk

W oczekiwaniu na wizytę

 

 I MOBILNOSC UCZNIÓW – POLSKA

W  dniach  14 – 18  maja  w  murach  naszej  szkoły  będziemy  gośćić nauczycieli  oraz  uczniów  ze  szkół współpracujących w  Wielostronnym  Partnerskim  Projekcie  Szkół  Comenius  z Edynburga w Szkocji i z Hellin w Hiszpanii. Zespół projektowy już od dawna pracuje na planem tego spotkania.  Uwzględnimy w nim  zadania, które ustalone zostały podczas listopadowego spotkania w Edynburgu. Oprócz  przygotowania przedstawienia prezentującego kulturę i tradycje  polskie, organizacji warsztatów tańca i śpiewu  a  także warsztatów tradycyjnych gier podwórkowych, postaramy się pokazać Im kawałek Polski, naszego regionu i tego, jak żyjemy. Uczestnicy  ze  Szkocji  i  Hiszpanii  będą  mieli  okazję  zwiedzić  szkołę, poznać zasady  funkcjonowania  jednostki  w  systemie  edukacyjnym  Polski, a także wziąć udział w zajęciach z wybranych przedmiotów. Tak więc już dziś przygotujmy się do tej wizyty wykonując  gazetki informacyjne nt. państw biorących udział w projekcie! Udekorujmy  nasze sale!

                                                                               Opracowanie: Małgorzata Adamczak

I mobilność uczniów - Leszno - Polska

             

COMENIUS 2011-2013

I MOBILNOSC UCZNIÓW – LESZNO, POLSKA

 

W  dniach  14 – 18  maja  w  murach  naszej  szkoły  gościliśmy nauczycieli  oraz  uczniów  ze  szkół współpracujących w  Wielostronnym  Partnerskim  Projekcie  Szkół  Comenius R.A.C.E.  z Edynburga w Szkocji i z Hellin w Hiszpanii. W niedzielne popołudnie powitaliśmy naszych przyjaciół z Hellin. Poniedziałek był  dniem pełnym wrażeń. Wczesnym rankiem w imieniu całej społeczności „Trójki” w auli szkolnej oficjalnie powitał gości z Hellin Dyrektor Grzegorz Mruk. Następnie mali Hiszpanie udali się na zajęcia matematyki do klasy 4b, gdzie pod kierunkiem p. Małgorzaty Adamczak realizowali projekt „BRYŁOLANDIA - Zamki, pałace i dworki…”, a nauczyciele wraz z Dyrektorem oraz polskim koordynatorem projektu - Magdaleną Kopaczyk zwiedzali naszą szkołę. By lepiej poznać nasze miasto grupa projektowa Comeniusa wyruszyła na rajd historyczny śladami Amosa Komeńskiego „History Treasure Hunt”. Około godziny 17 na Plac Metziga dotarła grupa z Edynburga. Wtorek rozpoczęliśmy w Muzeum Okręgowym lekcją historyczną „Dzieje Leszna i regionu”. Kolejne godziny to wspólna zabawa podczas warsztatów tańca i śpiewu, której trenem była p. Elżbieta Bubak-Bober. Tego dnia również zawitaliśmy do Ratusza, by spotkać się z Prezydentem naszego miasta. Późne popołudnie cała grupa spędziła na kręgielni. W środę o godz. 7:00 pod opieką p. Grzegorza Mruka, p. Małgorzaty Adamczak i p. Magdaleny Kopaczyk wyruszyliśmy na całodniową wycieczkę „Szlakiem piastowskim”. Celem, wyprawy było pokazanie Szkotom i Hiszpanom  historii naszego kraju od jego początków, aż po czasy współczesne. Oczywiście nasi goście zwrócili także uwagę na przeogromne bogactwo krajobrazu i niespotykanych gdzie indziej atrakcje przyrodnicze. W czwartek grupa projektowa Comenius, miała okazję obejrzeć prezentację multimedialną pt. „Polska w obrazach…”, przygotowaną przez p. Ewę Gano z okazji projektu Comenius, mówiącą o naszych tradycjach, symbolach i powodach do dumy… te chwile osłodziły nam pyszności kuchni polskiej przygotowane przez rodziny goszczące dzieci z Hellin i z Edynburga. Reszta dnia to mnóstwo czasu na świeżym powietrzu i realizacja kolejnego naszego zadania- warsztatów tradycyjnych gier podwórkowych. Trener, p. Krzysztof Zajc, zorganizował je w pierwszej części na Orliku przy Ćwiczni, a następnie cała grupa udała się do Górska. Piątkowy dzień rozpoczął się bardzo wcześnie, bo już o godz. 5:30 Hiszpanie opuścili nasze miasto. Grupa Szkotów dzień rozpoczęła od lekcji matematyki, podczas których zajęli się realizacją projektu „BRYŁOLANDIA - Roboty”. W tym czasie nauczyciele z Edynburga poznali strukturę funkcjonowania naszej szkoły, odwiedzili pozostałe klasy i uczniów, którzy przygotowali dla nich niespodzianki. W południe pod kierunkiem p.Magdaleny Kopaczyk i p. Małgorzaty Adamczak, w rajd historyczny wyruszyły dwie grupy – z Polski i Szkocji.  O godz. 17:00 spod murów naszej szkoły grupa z Edynburga udała się w drogę powrotną do Szkocji.

TO BYŁ NIEZWYKŁY TYDZIEŃ DLA NASZEJ SZKOŁY!    ZAPRASZAMY DO GALERII ZDJĘĆ: WIZYTA GOŚCI - MAJ 2012

Opracowanie: Małgorzata Adamczak

Grupa Projektowa Comenius

Oficjalna strona projektu

Warto zobaczyć

SERDECZNIE ZAPRASZAMY NA KRÓTKE FILMY PRZESTAWIAJĄCE NASZ POBYT W SZKOLE W EDENBURGU

FILM 1  FILM 2  FILM 3

SERDECZNIE ZAPRASZAMY NA KRÓTKI FILM PRZESTAWIAJĄCY POBYT NASZYCH GOŚCI W NASZEJ SZKOLE, W NASZYM MIEŚCIE, W NASZEJ OKOLICY

CZĘŚĆ I     CZĘŚĆ II

SERDECZNIE ZAPRASZAMY NA BLOG KTÓRY BYŁ PROWADZONY PRZED PRZYJAZDEM NASZYCH GOŚCI, PODCZAS ICH POBYTU ORAZ PO POWROCIE. ZNAJDUJĄ SIĘ TU ZDJĘCIA KOMENTARZE I WSPOMNIENIA Z WIZYTY.

BLOG

II mobilność uczniów - Edynburg - Szkocja

     

II MOBILNOSC UCZNIÓW  -  EDYNBURG, SZKOCJA

Wkrótce wakacje - czas odpoczynku dla uczniów i pracowników szkoły - to już teraz Grupa Projektowa Comenius przygotowuje się do wrześniowej wizyty w Edynburgu. W  dniach  10 – 14 września 2012 roku zespół 10 uczniów naszej szkoły wraz z p. Magdalena Kopaczyk-Koordynatorem Projektu, p. Małgorzata Adamczak i p. Iwona Zajc odwiedzi swoich przyjaciół ze Szkocji. Uczestnicy będą mieli okazję zwiedzić  szkołę oraz poznać zasady  funkcjonowania  jednostki  w  systemie edukacyjnym  Wielkiej Brytanii. Oprócz  tradycyjnego już przedstawienia prezentującego kulturę i zwyczaje szkockie, zajmiemy się współtworzeniem książki kucharskiej zawierającej tradycyjne przepisy kuchni krajów partnerskich oraz udziałem w  warsztatach gotowania.

                                                                                     Opracowanie:

Małgorzata Adamczak

GRUPA PROJEKTOWA COMENIUS

Uczniowie w Edynburgu

 

II MOBILNOŚĆ UCZNIÓW, R.A.C.E. COMENIUS

W dniach 10-14 września 2012 roku w ramach realizowanego przez naszą szkołę międzynarodowego projektu COMENIUS, zespół 10 uczniów z klasy 6a i 5b wraz z p. Magdaleną Kopaczyk - koordynatorem projektu, p. Małgorzatą Adamczak i p. Iwoną Zajc gościł w Edynburgu u naszych szkockich przyjaciół. Już pierwszego dnia wieczorem, po kolacji w domach rodzin goszczących nasze dzieci, na terenie szkoły Forrester High School, odbyła się wieczorna dyskoteka integrująca dzieci polskie, szkockie i hiszpańskie. Dzień 11 września od samego rana obfitował w wiele ciekawych form zajęć. Rozpoczął się od przywitania nas przez dyrekcję szkoły Forrester High School oraz prezentacji multimedialnej o Szkocji, ukazującej kulturę i zwyczaje szkockie Następnie wspólnie z naszymi przyjaciółmi ze Szkocji oraz Hiszpanii uczestniczyliśmy w warsztatach tanecznych, podczas których uczyliśmy się szkockich tańców narodowych oraz zdrowej rywalizacji sportowej podczas wyścigów rzędów i unihokeja. Kolejnym punktem tego dnia były zajęcia z gotowania. Przygotowaliśmy tradycyjne potrawy z krajów partnerskich, m.in. hiszpańskiego omleta z ziemniakami i cebulą, szkockie ciasto shortbread oraz polskiego kotleta schabowego. Po lunchu udaliśmy się do centrum miasta, by  przespacerować się zabytkową ulicą Royal Mile; zwiedzaliśmy podziemia centrum miasta i poznaliśmy sekret labiryntu ukrytych pod ziemią ulic  tzw. The Real Mary Kings Close. Późnym wieczorem zmęczeni wrażeniami całego dnia wróciliśmy do domów goszczących nas szkockich rodzin. Po rannej zbiórce w szkole cała środa upłynęła nam na zwiedzaniu przepięknego Edynburga. Największą atrakcją był chyba przejazd po mieście piętrowym autobusem z otwartym górnym dachem. W ten sposób mogliśmy podziwiać zabytkowe uliczki Edynburga, parlament, główną ulice Royal Mile, by w końcu udać się do wyżej położonego zamku, z którego rozlegał się widok na całe miasto. Ostatnim punktem zwiedzania tego dnia było Carlton Hill, spore wzniesienie nad miastem, miejsce spacerów turystów, ale także miejscowych ludzi. Tam zrobiliśmy kilka pamiątkowych zdjęć z flagami krajów biorących udział w projekcie Comenius. Czwartek obfitował również w interesujące wydarzenia. Najpierw od rana graliśmy w sportowe gry szkockie, następnie po lunchu w szkolnej stołówce udaliśmy się na wizytę w National Museum. Mogliśmy tam zobaczyć bardzo wiele ciekawych ekspozycji. Wieczorem spotkaliśmy się wszyscy w szkole na tradycyjnym wieczorze szkockim. Stoły były pięknie udekorowane kwiatami, nakryte bieżnikiem w szkocką kratę. Na rozpoczęcie wieczoru przywitał nas zespól muzyków w tradycyjnych szkockich  strojach. Następnie obejrzeliśmy tradycyjne szkockie tańce w wykonaniu tancerek, aby później samemu zaprezentować się w tańcach szkockich , których uczyliśmy się wcześniej na zajęciach. Wieczór szkocki nie mógłby się obyć bez Haggis.  Jest to specjał szkockiej kuchni narodowej, przyrządzany z owczych podrobów (wątroby, serca i płuc), wymieszanych z cebulą, mąką owsianą, tłuszczem i przyprawami, zaszytych i duszonych w owczym żołądku. Haggis jest zwykle podawany z ziemniakami i brukwią. Niektórzy  z nas zajadali się tym daniem z apetytem, inni wybrali tylko ziemniaki i warzywa. Później był czas na słodki deser- Cranachan, również typowo szkockie danie z kremem i malinami. Na zakończenie wieczoru zostaliśmy obdarowani szkockimi słodkościami i upominkami od naszych przyjaciół z Forrester High School w Edynburgu. W piątek od rana uczestniczyliśmy w lekcjach z naszymi rówieśnikami. W godzinach wczesno popołudniowych nasza grupa została pożegnana przez Dyrekcje oraz grupę projektową i  udaliśmy się na lotnisko w Edynburgu , skąd odlecieliśmy do Polski. To był niesamowity tydzień dla nas wszystkich, mieliśmy okazje podszkolić język angielski, ale przede wszystkim poznać kulturę, zabytki Szkocji, skosztować narodowych potraw, potańczyć przy szkockiej muzyce a przyjaźnie, które się zawiązały między dziećmi i nauczycielami myślę, że będą trwały dość długo.

ZAPRASZAMY DO GALERII ZDJĘĆ:  EDENBURG -WRZESIEŃ 2012

 

Opracowanie

Iwona Zajc

Małgorzata Adamczak

Grupa Projektowa  Comenius

Realizacja programu Comenius - SZKOCJA

Realizacja programu Comenius - HISZPANIA

Podsumowanie projektu w Hiszpanii - Alicante - 18.03.2013r.

PODSUMOWANIE PROJEKTU W HISZPANII – ALICANTE 15.03 – 18.03.2013r.

 

Już niedługo kolejne spotkanie przedstawicieli szkół biorących udział w Wielostronnym Partnerskim Projekcie Szkół w programie Comenius o tytule „Odpowiedzialni, aktywni, pewni siebie i efektywni poprzez dialog wielokulturowy”. Tym razem grupa projektowa z naszej szkoły: p. Magdalena Kopaczyk, p. Ewa Prałat oraz p. Marta Prałat-Michalak, podsumuje dotychczasowe działania projektowe oraz przygotuje materiały niezbędne do sporządzenia raportu końcowego. Spotkanie  dbędzie się w Alicante, w Hiszpanii w dniach 15.03 – 18.03.2013r.  Uczestnikom spotkania życzymy owocnej pracy i szczęśliwej podróży!

 

 

Koordynator projektu

 Magdalena Kopaczyk

III mobilność uczniów - Hellin - Hiszpania

 

W dniach 15.03 – 18.03.2013r. w miejscowości Alicante, w Hiszpanii, odbyło się spotkanie przedstawicieli szkół partnerskich z Hiszpanii, Szkocji i Polski, mające na celu podsumowanie dotychczasowych działań projektowych, ewaluacji projektu, a także przedstawienie strategii upowszechniania jego rezultatów. Grupa projektowa z Polski w składzie: p. Magdalena Kopaczyk, p. Ewa Prałat oraz p. Marta Prałat-Michalak przygotowała materiały niezbędne do sporządzenia raportu końcowego dla Narodowej Agencji, a także ustaliła program spotkania podczas kolejnej mobilności, która odbędzie się w dniach 12.05 -19.05.2013r. Tym razem uczniowie naszej szkoły: Klaudia Mikołajczak, Laura Dolata, Jagoda Ratuszniak, Kamil Małucki, Jakub Sołtysik, Rafał Lisiatyński, Kacper Cichy wraz z nauczycielami p. Grzegorzem Mrukiem, p. Magdaleną Kopaczyk, p. Małgorzatą Adamczak i p. Martą Gmurą wybiorą się do miejscowości Hellín w Hiszpanii.

Spotkanie będzie miało na celu zrealizowanie ostatniego zadania projektowego jakim jest powstanie międzynarodowego kalendarza na rok 2014. Uczniowie odwiedzą również tamtejszą szkołę, spotkają się i spędzą cały tydzień w towarzystwie swoich kolegów i koleżanek z Hiszpanii i ze Szkocji, wezmą udział w warsztatach kostiumowych, a także wybiorą się na wycieczkę do miejscowości Kartagena oraz Cuenca. Program wycieczki dostępny jest pod linkiem: http://www.slideshare.net/VVAR04/meeting-in-hellin-may-2013-17114311?ref=http://comeniusrace.wordpress.com/2013/03/12/1288/           Już teraz uczniowie przygotowują się do wyjazdu ucząc się podstaw języka hiszpańskiego z wolontariuszami: Carmen Plazas z Hiszpanii oraz Miguelem Nicolau z Portugalii

Film z przygotowań do wyjazdu dostępny jest na blogu:

http://comeniusrace.wordpress.com/2013/04/14/our-preparations-for-the-trip-to-spain/

Trójka jedzie do Hiszpanii

III mobilność uczniów, R.A.C.E. Comenius

III MOBILNOŚĆ UCZNIÓW, R.A.C.E. COMENIUS

W dniach 12-18 maja 2013 roku w ramach realizowanego przez naszą szkołę międzynarodowego projektu COMENIUS, zespół 7 uczniów ( 4 chłopców oraz 3 dziewczynki) z klasy 5b wraz z p. Magdaleną Kopaczyk – koordynatorką projektu, p. Grzegorzem Mrukiem,  p. Małgorzatą Adamczak i p. Martą Gmura gościł w mieście Hellín w Hiszpanii u naszych hiszpańskich przyjaciół. Na lotnisko w Alicante grupa z Polski dotarła cało i bezpiecznie w godzinach przedpołudniowych. Na miejscu czekała na nas kadra nauczycielska z Hiszpanii. Do godziny 19:00 zwiedzaliśmy przepiękną nadmorską miejscowość oraz jej plaże. Zaproszeni zostaliśmy między innymi do dzielnicy Alicante na plażę San Juan. W godzinach  wieczornych przywitaliśmy na lotnisku grupę ze Szkocji, a następnie udaliśmy się wszyscy razem autokarem do Hellín. Zostaliśmy tam bardzo serdecznie przyjęci przez hiszpańskie rodziny oraz kadrę nauczycielską tamtejszej szkoły.  Dzień 13 maja od samego rana obfitował w wiele ciekawych form zajęć. Rozpoczął się od przywitania nas przez dyrekcję szkoły partnerskiej. Nieco później mogliśmy podziwiać niezwykły pokaz gry na bębnach – tzw. tamburos, których kolebką jest właśnie Hellín, a także barwny pokaz tańca hiszpańskiego. Wspólnie obejrzeliśmy także prezentację multimedialną dotyczącą Hiszpanii. Następnym punktem dnia było zwiedzanie pracowni szkolnych. Każda klasa przygotowała dla nas coś specjalnego, dotyczącego Polski, Szkocji oraz Hiszpanii. Uczniowie witali nas bardzo entuzjastycznie. Na zakończenie miała miejsce wirtualna gymkhana dla uczniów biorących udział w projekcie. Po przerwie odbyły się warsztaty kostiumowe, na których to zaczęliśmy wykonywać stroje potrzebne nam na piątkowe obchody Dnia Don Kichota. Po dniu pełnym wrażeń uczniowie pojechali do domów rodzin goszczących na ciepły posiłek.  Kolejnego dnia czekała nas niezapomniana wyprawa do Kartageny, przepięknego miasta portowego położonego w Murcji. Po dotarciu na miejsce rozdzieliliśmy się na dwie grupy. Zwiedzanie rozpoczęliśmy od Rzymskiego Teatru i przynależącego do niego muzeum / Teatro Romano/, kolejno podziwialiśmy The Forum /Molinete/, aby zakończyć na Conception Castle, z którego to szczytu mogliśmy podziwiać panoramę miasta Kartageny oraz całego portu. Po lunchu udaliśmy się wszyscy w rejs statkiem wokół zatoki. Popołudnie spędziliśmy natomiast na Półwyspie La Manga Del Mar Menor. Mogliśmy tam podziwiać przepiękne widoki, zażyć morskich kąpieli oraz nawiązywać coraz bliższe relacje z naszymi hiszpańskimi i szkockimi przyjaciółmi. W godzinach wieczornych zmęczeni, lecz szczęśliwi i pełni wrażeń powróciliśmy do domów. Dzień 15 maja rozpoczęliśmy od wizyty w ratuszu oraz zwiedzania przepięknego starego miasta naszego miasteczka. Po powrocie do szkoły rozpoczęły się warsztaty sportowe, w trakcie których dzieci mogły poznać charakterystyczne dla Hiszpanii gry i zabawy sportowe. Nauczyciele natomiast pracowali nad stworzeniem międzynarodowego kalendarza na rok 2014. Po zakończeniu zajęć w szkole wszyscy udali się na warsztaty gry na bębnach oraz byliśmy w pracowni rękodzielniczej. W godzinach wczesno wieczornych wszyscy zostali zaproszeni na arenę walk byków, na której to odbył się piknik. Następny dzień – czwartek - także obfitował w wiele niezapomnianych wrażeń. O godzinie 7:15 wyjechaliśmy spod szkoły na wycieczkę do miasta Cuenca – wpisanego na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Po dotarciu na miejsce zwiedziliśmy pieszo ruiny zamku, udaliśmy się do punktu widokowego(Hoz del Huécar, Hoz del Júcar), a także mogliśmy podziwiać: S. Pedro Church, Inquisición Tribunal, Carrmelitas Descalzas convent, S. Jose Ancient School, Cathedral, Casas Colgadas, San Pablo Bridge and Convent. W godzinach wczesno popołudniowych urządziliśmy sobie piknik na świeżym powietrzu, aby później udać się na spływ kajakami na rzece Jucar. Na miejscu rozdzieliliśmy się na dwie grupy, które naprzemiennie pływały kajakami bądź uczyły się strzelać z łuków. Do miasta Hellín dotarliśmy w godzinach wieczornych. Kolejny dzień upłynął nam pod hasłem Dnia Don Kichota. Na początku zarówno nauczyciele, jak i uczniowie przebrali się w stroje z epoki Don Kichota. Poźniej w auli szkolnej wspólnie odczytaliśmy fragmenty dzieła Miguela de Cervantesa „Don Kichot z La Manchy”: po hiszpańsku, angielsku i po polsku. Następnie obejrzeliśmy występy teatralne uczniów klasy 6, która to zaprezentowała fragment powieści Cervantesa w języku hiszpańskim i częściowo angielskim. Młodzi aktorzy zebrali gromkie brawa. Na koniec zaprezentowała się grupa muzyczno-taneczna specjalnie zaproszona na tę okazję - Local Senior Centre Rondalla oraz tancerze z Isso. Wszyscy wzięli udział w warsztatach muzycznych, które to zakończyła piosenka Don Kichota i hymn miasta Hellín w wykonaniu lokalnej szkoły muzycznej. Nastąpiło oficjalne pożegnanie gości i uczniowie wrócili na lunch do rodzin goszczących. Wieczorem wszyscy zostali zaproszeni na pożegnalne spotkanie dla uczniów, nauczycieli oraz rodzin goszczących. Na miejscu mogliśmy spróbować regionalnych potraw oraz zgłębić tajniki tańca flamenco.  Podczas ostatniego dnia pobytu w Hellín odbył się ogromny piknik na terenie szkolnym, podczas którego dzieci się bawiły w różnorodne zabawy, a wszyscy mogli próbować przysmaków hiszpańskich z typową paellą na pierwszym miejscu. Pożegnalnym uściskom nie było końca. Niejednemu łza zakręciła się w oku. Wszyscy żałowali, że ta przepiękna przygoda dobiegła końca. Na szczęście przyjaźnie zawiązane w trakcie trwania projektu Comenius pozostaną wciąż żywe. Ten tydzień odcisnął niezapomniane piętno na wszystkich uczestnikach. Podszkoliliśmy znajomość języka angielskiego, poznaliśmy nową kulturę, zabytki, tradycje, zwyczaje. Najcenniejszą wartością jednak pozostała przyjaźń. 

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa nr 3 w Lesznie
    Plac Metziga 14 , 64-100 Leszno
    Plac Komeńskiego 1, 64-100 Leszno
  • 65 520 40 02 (Pl. Metziga)
    65 529 65 77 (Pl. Komeńskiego)

Galeria zdjęć